बुधवारी नाशिकमध्ये “या” भागात पाणीपुरवठा बंद राहणार

 

नाशिक :- पंचवटी विभागाअंतर्गत पंचवटी जलशुध्दीकरण केंद्र येथील म्हसरुळ व बोरगड जलकुंभास पाणीपुरवठा करणारी उर्ध्ववाहीनी पंचवटी जलशुध्दीकरण केंद्र आवारात लिकेज झाले आहे. त्यामुळे हे काम तातडीने करणे आवश्यक आहे.

सदर उर्ध्ववाहीनीचे दुरुस्ती करण्याचे काम बुधवार दि. 23 फेब्रुवारी रोजी हाती घेण्यात येणार असल्याने म्हसरुळ व बोरगड जलकुंभावरुन होणारा प्रभाग क्र.1 मधील ओंकारनगर, वृंदावननगर, प्रभातनगर, दिंडोरी रोड राणा हॉटेलपर्यंत, म्हसरुळ मखमलाबाद लिंकरोडवरील पूर्ण परिसर, ओमनगर, गणेशनगर, स्नेहनगर, गुलमोहरनगर, शनिमंदिर परिसर, म्हसरुळ गावठाण, संभाजीनगर, बोरगड आश्रमशाळेजवळील परिसर, आदर्शनगर, एकतानगर, प्रभातनगर परिसर, पेठरोड, जकातनाका, वेदनगरी, उज्ज्वलनगर इ. तसेच प्र.क्र. 6 मधील कल्याणी व राजेय सोसा, मेहेरधाम, गॅसगोडावून, इंद्रप्रस्थ सोसायटी, पेठरोड, जकातनाका परिसर, नमन हॉटेल परिसर, संत सावतानगर, डीटीपीनगर इत्यादी परिसरात बुधवार दि. 23/02/2022 रोजीचा सकाळचा, दुपारचा व सायंकाळचा पाणी पुरवठा होणार नाही.

त्याच बरोबर गुरुवार दि.24 फेब्रुवारी रोजीचा सकाळचा पाणीपुरवठा कमी दाबाने होईल याबाबत परिसरातील नागरिकांनी नोंद घेऊन महानगरपालिकेस सहकार्य करावे, असे आवाहन मनपाच्या वतीने करण्यात आले आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!