जुळी मुले असूनही परदेशी दाम्प्त्याने आशिला दिली मायेची ऊब; आधारश्रमातील बालिका परेदशी पालकांच्या कुशीत

नाशिक (जिमाका) :- महिला व बालविकास विभागाच्या मान्यताप्राप्त आधाराश्रमात अनाथ व निराधार बालकांच्या संगोपन व पुर्नवसनाचे…

error: Content is protected !!