मुसळधार पावसाने निफाड तालुक्यात मका पिकाचे मोठे नुकसान

निफाड तालुक्याचा पूर्व भागामध्ये रुई डोंगरगाव धानोरे गाजरवाडी सारोळा थडी खेडले झुंगे धारणगाव वीर धारणगाव खडक…

error: Content is protected !!